infecund

listen to the pronunciation of infecund
İngilizce - Türkçe
(Tıp) Doğurma yeteneği taşımayan, kısır, steril
kısır
İngilizce - İngilizce
{s} infertile, unproductive, unfruitful
Unfruitful; not producing young; barren; infertile
ınfecund
{a} unfruitful, barren, poor
infecund