deceit, fraud, misleading act

listen to the pronunciation of deceit, fraud, misleading act
İngilizce - Türkçe
yalan, hile, yanıltıcı hareket
deception
{i} aldatma

Hoşa gitme sanatı, aldatma sanatıdır. - The art of pleasing is the art of deception.

deception
{i} kandırma
deception
{i} hile
deception
gözbağı
deception
anlatma
deception
aldanma
deception
{i} hile, düzen, dolap
deception
aldanma/aldatma
deception
aldatıcı bir surette
deception
düzenbazlık
deception
{i} dalavere
deception
deceptive aldatan
deception
{i} ayartma
deception
{i} yalancılık
deception
(Askeri) ALDATMA; HİLE: Dikkati başka tarafa çekmek veya herhangi bir tesis, malzeme ya da faaliyeti yanlış gösterip karşı tarafı yanıltmak için alınan tedbirleri ve yapılan işleri belirtmek maksadıyla kullanılan terim. Bknz. "camouf lage", "concealment", "counterdeception", "military deception"
deception
{i} utanç
deception
deceptively aldatarak
deception
{i} kanma
İngilizce - İngilizce
{i} deception
deceit, fraud, misleading act