debate; argument; matter that generates difference of opinion

listen to the pronunciation of debate; argument; matter that generates difference of opinion
İngilizce - Türkçe

debate; argument; matter that generates difference of opinion teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

controversy
{i} ihtilaf

Yeni okulun yeriyle ilgili ihtilaf vardı. - There was a controversy about the location of the new school.

controversy
{i} tartışma

Onun yer verdiği tartışmaya rağmen, sorun hâlâ çözülmemiş kalmaya devam ediyor. - In spite of the controversy it aroused, the question still remains open.

Tom tartışmayı sevmez. - Tom doesn't like controversy.

controversy
{i} çekişme
controversy
uyuşmazlık
controversy
anlaşmazlık

Yeni okulun yeri ile ilgili anlaşmazlık vardı. - There was a controversy about the location of the new school.

controversy
Uzlaşmazlık
controversy
munazara
controversy
(Askeri) MÜNAKAŞA, İHTİLAF, MÜCADELE
İngilizce - İngilizce
controversy
debate; argument; matter that generates difference of opinion