yenning

listen to the pronunciation of yenning
Englisch - Türkisch
özlem duymak
yen
arzu
yen
yen
yen
tutku
yen
yenlik
yen
i., k.dili. arzu. f. k.dili. arzu etmek, arzulamak
yen
japon parası
yen
hasret
yen
{i} (çoğ. yen) yen (Japon para birimi)
yen
yen/arzu
yen
sevda
yen
{i} özlem
yen
japon para birimi

Dolar Japon para birimi karşısında 360 Yenden 308 yene devalüe edildi. - The dollar was devalued against the Japanese currency from 360 yen to 308 yen.

yen
şiddetli istek
yen
iştiyak
yen
derin arzu
yen
hasret çekmek
Türkisch - Türkisch

Definition von yenning im Türkisch Türkisch wörterbuch

yen
Yılan yastığıgiller, muzgiller gibi bazı bitki familyalarında, çiçeklerin üzerinde bir örtü gibi duran ve çoğu renkli olan bir çiçek yaprağı
yen
Giysi kolu: "Yalnız ellerini yıkadı, kuruladı, yenlerini indirdi."- Ö. Seyfettin
yen
Japon para birimi
yen
Giysi kolu
Englisch - Englisch

Definition von yenning im Englisch Englisch wörterbuch

yen
A strong desire, urge, or yearning
yen
A coin or note worth one yen
yen
To have a strong desire for
yen
The unit of value and account in Japan
yen
The yen is equal to 100 sen
yen
have a desire for something or someone who is not present; "She ached for a cigarette"; "I am pining for my lover"
yen
{i} yearning, longing; desire
yen
The Japanese unit of currency
yen
If you have a yen to do something, you have a strong desire to do it. Mike had a yen to try cycling = yearning. To have a strong desire or inclination; yearn. See table at currency
yen
¥
yen
The yen is the unit of currency used in Japan. She's got a part-time job for which she earns 2,000 yen a month. The yen is also used to refer to the Japanese currency system. sterling's devaluation against the dollar and the yen
yen
the basic unit of money in Japan; equal to 100 sen
yen
Originally a craving for opium, from a Chinese word, now, any craving
yen
the Japanese currency
yen
Since Japan's adoption of the gold standard, in 1897, the value of the yen has been about 50 cents
yen
{i} unit of currency in Japan
yen
{f} miss; long for
yen
a yearning for something or to do something
yen
The unit of Japanese currency, equal to 100 sen
yen
¥
Türkisch - Englisch

Definition von yenning im Türkisch Englisch wörterbuch

yen
sleeve
yen
spathe
yen
vanquish

We must vanquish our opponents. - Rakiplerimizi yenmeliyiz.

We must vanquish our enemies. - Düşmanlarımızı yenmeliyiz.

yen
cuff
yen
be overcome
yen
{f} defeat

We defeated them in baseball. - Biz beyzbolda onları yendik.

Tom boasts of never having been defeated in a horse race. - Tom at yarışında asla yenilmemekle övünüyor.

yen
yen
yen
discomfit
yen
(para) yen
yen
wristband
yen
yen (Japanese monetary unit)
yenning
Favoriten