yasa hükümleri ile mahkeme ve idare kararlarının dayandırıldığı nedenler

listen to the pronunciation of yasa hükümleri ile mahkeme ve idare kararlarının dayandırıldığı nedenler
Türkisch - Türkisch
gerekçe
yasa hükümleri ile mahkeme ve idare kararlarının dayandırıldığı nedenler

    Silbentrennung

    ya·sa hü·küm·le·ri i·le mah·ke·me ve i·da·re ka·rar·la·rı·nın da·yan·dı·rıl·dı·ğı ne·den·ler

    Wort des Tages

    interstice
Favoriten