yıkılması

listen to the pronunciation of yıkılması
Türkisch - Englisch
collapse
yık
{f} ruin

The war brought ruin to the country. - Savaş ülkeye yıkım getirdi.

He led me to financial ruin. - O beni mali yıkıma götürdü.

yık
subvert
yık
knock down

They're going to knock down that monument. - Onlar o anıtı yıkacaklar.

yık
{f} overthrown
yık
demolish

Since the mid-20th century, the number of hutongs in Beijing has dropped dramatically as they are demolished to make way for new roads and buildings. - 20. yüzyılın ortalarından beri Pekin'de su kuyusu sayısı önemli ölçüde düşmüş ve yeni yol ve binalar için bir yol yapmak için yıkılmışlardır.

The shopping center will be demolished. - Alıveriş merkezi yıkılacak.

yık
{f} ruining
yık
{f} ruined

Tom ruined his favorite shirt by washing it in water that was too hot. - Tom onu çok sıcak olan suda yıkayarak en sevdiği gömleğini mahvetti.

yık
overthrew
yık
{f} overthrow
yık
vandalize

Tom found his house vandalized. - Tom evini yakılmış yıkılmış buldu.

yık
{f} ruins
sedde yıkılması
(Çevre) bank collapse
yık
unbuilt
yık
unbuild
yık
demolished

This building will be demolished next month. - Bu bina önümüzdeki ay yıkılacak.

A few old buildings need to be demolished. - Birkaç eski binanın yıkılması gerekiyor.

yıkılması
Favoriten