words and phrases that mean the acceleration of an object is negative

listen to the pronunciation of words and phrases that mean the acceleration of an object is negative
Englisch - Türkisch

Definition von words and phrases that mean the acceleration of an object is negative im Englisch Türkisch wörterbuch

deceleration
hızını azaltma
deceleration
hız azalması
deceleration
hız azaltma
deceleration
yavaşlama
deceleration
{i} yavaşlatma
deceleration
YAVA$LAMA
Englisch - Englisch
deceleration
words and phrases that mean the acceleration of an object is negative

  Silbentrennung

  words and phrases that mean the ac·cel·e·ra·tion of an ob·ject I·s neg·a·tive

  Türkische aussprache

  wırdz ınd freyzız dhıt min dhi äkselıreyşın ıv ın ıbcekt îz negıtîv

  Aussprache

  /ˈwərdz ənd ˈfrāzəz ᴛʜət ˈmēn ᴛʜē ˌakˌselərˈāsʜən əv ən əbˈʤekt əz ˈnegətəv/ /ˈwɜrdz ənd ˈfreɪzəz ðət ˈmiːn ðiː ˌækˌsɛlɜrˈeɪʃən əv ən əbˈʤɛkt ɪz ˈnɛɡətɪv/
Favoriten