wicked, monstrous, hateful, villainous

listen to the pronunciation of wicked, monstrous, hateful, villainous
Englisch - Türkisch

Definition von wicked, monstrous, hateful, villainous im Englisch Türkisch wörterbuch

heinous
adi
heinous
tiksindirici
heinous
iğrenç

Fadıl, aşk adına iğrenç bir suç işledi. - Fadil commited a heinous crime in the name of love.

Sonu berbat etmek, insanlığa karşı iğrenç bir suçtur. - Spoiling an ending is a heinous crime against humanity.

heinous
kötü
heinous
kerih
heinous
{s} çirkin
heinous
heinously tiksindirici bir şekilde
heinous
heinousness iğrençlik
Englisch - Englisch
{s} heinous
wicked, monstrous, hateful, villainous
Favoriten