when the population of a species exceeds its environment's carrying capacity

listen to the pronunciation of when the population of a species exceeds its environment's carrying capacity
Englisch - Türkisch

Definition von when the population of a species exceeds its environment's carrying capacity im Englisch Türkisch wörterbuch

overshoot
overshoot
çok hızlı gidip kaçırmak
overshoot
geçip gitmek
overshoot
aş,geç
overshoot
{f} geçmek
overshoot
{f} aşırılığa kaçmak
overshoot
x uzağına git/uzağına at
overshoot
{f} ileriye atmak
overshoot
nişandan öteye atmak
overshoot
{f} (o.ver.shot)
overshoot
{f} hedefi aşırmak
overshoot
(Askeri) PAS GEÇME: İniş yaklaşmasının tekerlekler yere dokunmadan kesildiği bir uçuş aşaması. Ayrıca bakınız: "go around mode"
overshoot
(Nükleer Bilimler) aşma
overshoot
{f} hedeften öteye atmak
Englisch - Englisch
overshoot
when the population of a species exceeds its environment's carrying capacity

  Silbentrennung

  when the po·pu·la·tion of a spe·cies exceeds its environment's car·ry·ing ca·pac·i·ty

  Türkische aussprache

  hwen dhi päpyıleyşın ıv ı spişiz îksidz îts învayrınmınts käriîng kıpäsıti

  Aussprache

  /ˈhwen ᴛʜē ˌpäpyəˈlāsʜən əv ə ˈspēsʜēz əkˈsēdz əts ənˈvīrənmənts ˈkarēəɴɢ kəˈpasətē/ /ˈhwɛn ðiː ˌpɑːpjəˈleɪʃən əv ə ˈspiːʃiːz ɪkˈsiːdz ɪts ɪnˈvaɪrənmənts ˈkæriːɪŋ kəˈpæsətiː/
Favoriten