wanting any of the usual floral organs; said of a flower

listen to the pronunciation of wanting any of the usual floral organs; said of a flower
Englisch - Türkisch

Definition von wanting any of the usual floral organs; said of a flower im Englisch Türkisch wörterbuch

incomplete
güdük kalmak
incomplete
(Bilgisayar) tamamlanmadı
incomplete
(Tıp) inkomplet
incomplete
{s} tamamlanmamış

O tamamlanmamış bir cümle. - That is an incomplete sentence.

Tom'un planı tamamlanmamıştır. - Tom's plan is incomplete.

incomplete
{s} eksik

Yol tarifi eksik görünüyor. - The directions seem incomplete.

Salata; zeytinyağı, kızarmış ekmek parçaları ve fındık olmadan eksiktir. - The salad is incomplete without olive oil, croutons and nuts.

incomplete
kusurlu olarak
incomplete
kusur
incomplete
{s} bitmemiş
incomplete
incompletelyeksik olarak
incomplete
{s} eksik, noksan, bitmemiş; kusurlu
incomplete
(Tıp) Eksik, noksan, kusurlu, tamam değil
incomplete
{s} kusurlu
Englisch - Englisch
incomplete
wanting any of the usual floral organs; said of a flower
Favoriten