victory, success, triumph; position of first place; amount won, winnings

listen to the pronunciation of victory, success, triumph; position of first place; amount won, winnings
Englisch - Türkisch

Definition von victory, success, triumph; position of first place; amount won, winnings im Englisch Türkisch wörterbuch

win
{i} galibiyet

Ricardo galibiyet için 500 Amerikan doları aldı. - Ricardo got US$ 500 for winning.

Onların galibiyet serileri bittiği için art arda 10 oyun kaybettiler. - They have lost 10 games in a row since their winning streak ended.

win
{i} zafer

İngiliz kuvvetleri bu sırada zaferler kazanıyorlardı. - British forces at this time were winning victories.

Seçimi kazanmak adayın siyasi partisi için büyük bir zaferdi. - Winning the election was a great victory for the candidate's political party.

win
{i} başarı

Böylece onun kalbini kazanmada başarılı oldu. - Thus he succeeded in winning her heart.

Her zaman başarılı olamazsın. - You win some, you lose some.

win
{f} kazanmak; (yarışma veya başka bir uğraşı sonucunda) elde etmek: Who won the contest? Yarışmayı kim kazandı? Utku's won the
win
{i} kazanma

Onun seçimi kazanması için herhangi bir ihtimal var mı? - Is there any possibility that he'll win the election?

Bir ödül kazanmak için yeterince yükseğe zıplamadı. - He didn't jump high enough to win a prize.

win
isabet etmek
win
ulaşmayı başarmak
win
kazamak
win
{f} kazan

Onun seçimi kazanması için herhangi bir ihtimal var mı? - Is there any possibility that he'll win the election?

Sıra beyazda ve kazandı. - White to play and win.

win
yengi
win
{f} kazanmak

Seçimi kazanmak adayın siyasi partisi için büyük bir zaferdi. - Winning the election was a great victory for the candidate's political party.

Bir ödül kazanmak için yeterince yükseğe zıplamadı. - He didn't jump high enough to win a prize.

win
{f} galip gelmek
win
win by a head yarışta bir at
win
birinci gelme
win
birinci gelmek
win
gayesine erişmek
win
{f} (won, --ning)
win
{f} ikna etmek
Englisch - Englisch
{i} win
victory, success, triumph; position of first place; amount won, winnings
Favoriten