unnecessary, more than enough

listen to the pronunciation of unnecessary, more than enough
Englisch - Türkisch

Definition von unnecessary, more than enough im Englisch Türkisch wörterbuch

superfluous
{s} bol bol
superfluous
{s} fazla
superfluous
lüzumsuz
superfluous
kalabalık etmek
more than enough
ihtiyaçtan fazla
superfluous
gereksiz

Tüm yorumlar gereksizdir. - All the comments are superfluous.

Onlar bunun gereksiz olduğunu düşünüyor. - They think it's superfluous.

more than enough
Gereğinden fazla, yeter de artar
more than enough
yeter de artar
more than enough
fazlasıyla

Başka bir araba için fazlasıyla yer var. - There is more than enough room for another car.

Tom fazlasıyla yaptı. - Tom has done more than enough.

superfluous
bolfazla
Englisch - Englisch
{a} superfluous
more than enough
too much, plenty, above and beyond
more than enough
above and beyond
unnecessary, more than enough
Favoriten