unfilled or frustrated in realizing an ambition

listen to the pronunciation of unfilled or frustrated in realizing an ambition
Englisch - Türkisch
Englisch - Englisch
manque
would-be
unfilled or frustrated in realizing an ambition

  Silbentrennung

  un·filled or frus·tra·ted in re·al·iz·ing an am·bi·tion

  Türkische aussprache

  ınfîld ır frʌstreytıd în riılayzîng ın ämbîşın

  Aussprache

  /ənˈfəld ər ˈfrəˌstrātəd ən ˈrēəˌlīzəɴɢ ən amˈbəsʜən/ /ənˈfɪld ɜr ˈfrʌˌstreɪtəd ɪn ˈriːəˌlaɪzɪŋ ən æmˈbɪʃən/

  Wort des Tages

  woolly
Favoriten