ulusallaştırma

listen to the pronunciation of ulusallaştırma
Türkisch - Englisch
nationalization
ulusal
national

I think it's highly unlikely that we'll ever get any help from the national government. - Ben, ulusal hükümetten herhangi bir yardım almamızın çok olası olmadığını düşünüyorum.

Sea Day is one of the Japanese national holidays celebrated on the third Monday in July. - Deniz Günü, temmuz ayının üçüncü pazartesi günü kutlanan, Japonya'nın ulusal bayramlarından biridir.

ulusal
public

The Japanese fiscal authorities are weighing measures to restore public confidence in their economic management. - Japon mali otoriteleri ekonomik yönetimlerinde ulusal güveni yenilemek için önlemleri tartıyorlar.

Singer and actress Selena Gomez started her career at age seven on the children's public television show Barney and Friends. - Şarkıcı ve aktris Selena Gomez mesleğine yedi yaşındayken çocukların ulusal televizyon gösterisi Barney and Friends'te başladı.

ulusallaştırmak
improve national
ulusal
national, pertaining to a nation
ulusal
national milli
ulusallaştırmak
to nationalize
ulusallaştırmak
to cause (something) to acquire a distinctively national or nationalistic tone
Türkisch - Türkisch
Millîleştirme
ulusal
Millî
ulusallaştırmak
Ulusal bir nitelik vermek, millîleştirmek
ulusallaştırma
Favoriten