tutarlık

listen to the pronunciation of tutarlık
Türkisch - Englisch
coherence
consistency; coherence
concinnity
coherency
consistence
(Askeri) cohesion
tutar
(Hukuk) amount

Foreign direct investments in China amounted to $3 billion last year. - Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar geçen yıl 3 milyar dolar tutarındaydı.

What's the total amount of the bill? - Hesabın toplam tutarı nedir?

tutar
sum

The sum came to over 20,000 yen. - Tutar 20,000 yenin üzerine çıktı.

tutar
{i} total

What's the total amount of the bill? - Hesabın toplam tutarı nedir?

tutarlık, tutarlılık
consistency, consistence, coherence
tutar
sum of money
tutar
{i} volume
tutar
(Ticaret) extension
tutar
totality
tutar
tenacious
tutar
(Ticaret) extended price
tutar
{i} aggregate
düzgünlük, tutarlık, bağdaşım
uniformity, consistency, coherence
tutar
holds

That water tower holds a three-day supply. - Bu su kulesi üç günlük tedariki tutar.

tutar
quanta
tutar
{i} quantum
tutar
total, sum, amount, totality; sum of money
tutar
total, sum; number
tutar
total amount
Türkisch - Türkisch
tutarlık
Favoriten