to thoroughly mix; to confound; to disorder

listen to the pronunciation of to thoroughly mix; to confound; to disorder
Englisch - Türkisch

Definition von to thoroughly mix; to confound; to disorder im Englisch Türkisch wörterbuch

confuse
{f} kafasını karıştırmak
confuse
kafası karışmak

Kafası karışmak kolaydır. - It's easy to get confused.

confuse
(Havacılık) aklını karıştırmak
confuse
telaşlandırmak
confuse
karıştırmak

İnsanların kafalarını karıştırmak istemedim. - I didn't want to confuse people.

confuse
birbirine karıştırmak
confuse
şaşırt

Bilerek beni şaşırtmaya mı çalışıyorsun? - Are you intentionally trying to confuse me?

Beni şaşırtmaya uğraşıyorsun. - You're trying to confuse me.

confuse
mahcupetmek
confuse
karmakarışık etmek ayırt edememek
confuse
düzensizlik
confuse
confusion şaşkınlık
confuse
{f} bozmak
confuse
{f} serseme çevirmek
confuse
{f} kafasını karıştırmak, şaşırtmak
confuse
{f} kafa karıştırmak
confuse
{f} karman çorman etmek
confuse
mahcubiyet
confuse
karışıklık
Englisch - Englisch
confuse
to thoroughly mix; to confound; to disorder
Favoriten