to take advantage of exploit, use

listen to the pronunciation of to take advantage of exploit, use
Englisch - Türkisch

Definition von to take advantage of exploit, use im Englisch Türkisch wörterbuch

take advantage of
faydalanmak
profit
çıkar

Fadıl çıkar için Leyla'yı öldürdü. - Fadil murdered Layla for profit.

İşletme sahibi kârı maksimuma çıkarmak istiyor. - The business owner wants to maximize profit.

take advantage of
yararlanmak

Onlardan yararlanmak istemiyorum. - I don't want to take advantage of them.

Bu durumdan yararlanmak zorundayız. - We have to take advantage of this situation.

profit
{i} fayda

Akıllı bir kişi hatalarından faydalanır. - A wise person profits by his mistakes.

profit
{f} kâr etmek

O, kar etmek için bunu yaptı. - He has done this for profit.

profit
{i} menfaat
profit
{i} getiri

Samimiyetiniz kâr getirir. - Your sincerity brings profit.

profit
(Politika, Siyaset) kar etme

Tom yeni bir restoran açtı ama o ilk on iki ayda kar etmedi - Tom opened a new restaurant, but it didn't turn a profit in the first twelve months.

O, kar etmek için bunu yaptı. - He has done this for profit.

profit
randıman
profit
(Gıda) kâr
take advantage of
fırsat bilmek
profit
kazanç getirmek
take advantage of
kazanç sağlamak
take advantage of
-dan faydalanmak
profit
i. 1. kâr, kazanç. 2. yarar, fayda. f. by/from -den yararlanmak/faydalanmak/istifade etmek
profit
profit kazandır
profit
{f} kâr getirmek
profit
net profit netpaper profits mu
profit
kar sağlamak
profit
{f} yararlanmak
profit
{f} by/from -den yararlanmak/faydalanmak/istifade etmek. profit and loss account kâr ve zarar hesabı
profit
istifade etmek
profit
(Mukavele) kar, kazanç; menfaat, yarar, fayda
profit
yararı dokunmak
take advantage of
istismar etmek
take advantage of
kullanmak
take advantage of
çıkar sağlamak
take advantage of
elde etmek
take advantage of
(bir şeyden) faydalanmak, istifade etmek
take advantage of
(Fiili Deyim ) -yi kötüye kullanmak
take advantage of
(birini) istismar etmek, (birinin) zaafından faydalanmak
Englisch - Englisch
profit
take advantage of
To make use of

He took advantage of the swimming pool every day of his visit.

take advantage of
To exploit

She took advantage of his desparation.

take advantage of
use to one's own benefit and to the other's detriment
to take advantage of exploit, use
Favoriten