to represent beforehand in outline or by emblem

listen to the pronunciation of to represent beforehand in outline or by emblem
Englisch - Türkisch

Definition von to represent beforehand in outline or by emblem im Englisch Türkisch wörterbuch

adumbrate
ima et
adumbrate
ima etmek
adumbrate
anıştırmak
adumbrate
{f} dokundurmak
adumbrate
{f} hissettirmek
adumbrate
{f} taslağını çizmek
adumbrate
{f} sezdirmek
Englisch - Englisch
adumbrate
to represent beforehand in outline or by emblem

  Silbentrennung

  to rep·re·sent be·fore·hand in out·line or by em·blem

  Türkische aussprache

  tı reprızent bîfôrhänd în autlayn ır bay emblım

  Aussprache

  /tə ˌreprəˈzent bəˈfôrˌhand ən ˈoutˌlīn ər ˈbī ˈembləm/ /tə ˌrɛprəˈzɛnt bɪˈfɔːrˌhænd ɪn ˈaʊtˌlaɪn ɜr ˈbaɪ ˈɛmbləm/

  Wort des Tages

  jimjams
Favoriten