to repeat a sorting process, see sort

listen to the pronunciation of to repeat a sorting process, see sort
Englisch - Türkisch

Definition von to repeat a sorting process, see sort im Englisch Türkisch wörterbuch

resort
{f} başvurmak

Paramı geri almak için tehditlere başvurmak zorunda kaldım. - I had to resort to threats to get my money back.

Şiddete başvurmak bazen kabul edilebilir. - It is sometimes acceptable to resort to violence.

resort
{i} dinlenme yeri
resort
{i} çare

Bıçak keskin değildi ve eti onunla kesemedim, bu yüzden son çare olarak çakımı kullandım. - That knife wasn't sharp and I couldn't cut the meat with it, so I resorted to using my pocket knife.

Sadece ölüm kaldığında, son çare yiyecek için yalvarmaktır. - When only death remains, the last resort is to beg for food.

resort
(isim) dinlenme yeri, mesire, tatil yeri, başvurma, yardımına başvurulacak kimse, çare, uğrak, sık sık gidilen yer, ikinci adres
resort
{i} başvurma

Tom istediğini almak için şiddete başvurmaya hazır. - Tom is ready to resort to violence in order to get what he wants.

Şiddete başvurmamalıyız. - We should not resort to violence.

resort
barınak
resort
yazlık
resort
sığınılacak yer
resort
-e başvurma
resort
-den yararlanma
resort
(to ile) (-e) başvurmak
resort
yoluna gitme
resort
baş vurmak
resort
{i} yardımına başvurulacak kimse
resort
{i} sık sık gidilen yer
resort
yararlanma
resort
(fiil) başvurmak, gitmek
resort
çareyi bulmak
resort
başvuru/sayfiye
resort
{i} ikinci adres
Englisch - Englisch
resort
to repeat a sorting process, see sort
Favoriten