baş vurmak

listen to the pronunciation of baş vurmak
Türkisch - Englisch
consult
betake
resort
bethink
başvurmak
consult
başvurmak
{f} appeal
başvurmak
{f} apply

In order to apply, you have to go in person. - Başvurmak için bizzat gitmelisin.

I don't speak French well enough to apply for that job. - O işe başvurmak için yeterince iyi şekilde Fransızca konuşmuyorum.

başvurmak
refer
başvurmak
resort

It is sometimes acceptable to resort to violence. - Şiddete başvurmak bazen kabul edilebilir.

I had to resort to threats to get my money back. - Paramı geri almak için tehditlere başvurmak zorunda kaldım.

başvurmak
look to
başvurmak
turn to
başvurmak
resort to

I had to resort to threats to get my money back. - Paramı geri almak için tehditlere başvurmak zorunda kaldım.

It is sometimes acceptable to resort to violence. - Şiddete başvurmak bazen kabul edilebilir.

başvurmak
(Hukuk) appeal for
başvurmak
put in
başvurmak
apply to
başvurmak
{f} call upon
başvurmak
fall back upon
baş vurma
consultation
başvurmak
have resort to
başvurmak
apply for

I don't speak French well enough to apply for that job. - O işe başvurmak için yeterince iyi şekilde Fransızca konuşmuyorum.

He wants to apply for JSA. - O, işsizlik yardımı için başvurmak istiyor.

başvurmak
get in touch (with)
başvurmak
appeal to
başvurmak
call on

He had to call on all his experience to carry out the plan. - O, planı gerçekleştirmek için bütün deneyimine başvurmak zorunda kaldı.

başvurmak
have recourse to
baş kıç vurmak
pitch
başvurmak
fall back on
başvurmak
to apply; to have recourse to, to resort to, to turn to sb/sth, to fall back on sb/sth; to consult; to appeal to; to refer
başvurmak
make an application
başvurmak
put in for
başvurmak
to apply to; to submit an application to: Hangi okullara başvuruyorsun? Which schools are you applying to?
başvurmak
{f} approach
başvurmak
to have recourse to, turn to; to resort to
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) TEVESSÜL
başvurmak
Bilgi sahibi olmak için bir kaynağı kullanmak
başvurmak
Bir işin yapılması için bir kimsenin aracılığını istemek veya bir işte bir şeyden yararlanmak amacıyla ona el atmak, müracaat etmek
baş vurmak
Favoriten