to reject, turn down

listen to the pronunciation of to reject, turn down
Englisch - Türkisch

Definition von to reject, turn down im Englisch Türkisch wörterbuch

scorn
{f} hor görmek
scorn
{f} küçümsemek
scorn
tepeden bakma
scorn
reddetmek
scorn
tepeden bakmak
scorn
{f} küçümse

Herkes Dan'ın küçümseyen tavrından bıktı. - Everybody is fed up with Dan's scornful attitude.

Neden bana böyle küçümseyen bir görünüm veriyorsun? - Why are you giving me such a scornful look?

to turn down
geri çevirmek
scorn
(isim) küçümseme, hor görme, küçümsenen şey
scorn
hakir şey
scorn
istihfaf
scorn
tahkir etmek
scorn
{i} hor görme
scorn
hor gör
scorn
{f} aşağılamak
scorn
{i} küçümseme

Gerçek sanatçılar hiçbir şeyi küçümsemez; onlar kendilerini yargılamak yerine anlamak için zorlarlar. - True artists scorn nothing; they force themselves to understand instead of judging.

Küçümseme aptalların yemeğidir. - Scorn is the food of fools.

scorn
{i} tepeden bakma, hor görme, küçük görme
scorn
tahkir
Englisch - Englisch
scorn
to reject, turn down
Favoriten