to pursue in attempt to catch another

listen to the pronunciation of to pursue in attempt to catch another
Englisch - Englisch
go after

The downed officer couldn't go after the criminal.

to pursue in attempt to catch another

  Silbentrennung

  to pur·sue in at·tempt to catch an·oth·er

  Türkische aussprache

  tı pırsu în ıtempt tı käç ınʌdhır

  Aussprache

  /tə pərˈso͞o ən əˈtempt tə ˈkaʧ əˈnəᴛʜər/ /tə pɜrˈsuː ɪn əˈtɛmpt tə ˈkæʧ əˈnʌðɜr/

  Wort des Tages

  jacobin
Favoriten