sitting on eggs so as to hatch them by the warmth of the body

listen to the pronunciation of sitting on eggs so as to hatch them by the warmth of the body
Englisch - Türkisch

Definition von sitting on eggs so as to hatch them by the warmth of the body im Englisch Türkisch wörterbuch

incubation
(Biyoloji) kuluçka
incubation
{i} kuluçkaya yatma
incubation
{i} kuluçka dönemi
brooding
{f} kuluçkaya yat: prep.kuluçkaya y
brooding
{i} kuluçkaya yatış
incubation
kuluçka dönem
incubation
(Tıp) Bir hastalık mikrobunun bedene girmesiyle arazının meydana çıkması arasındaki müddet, kuluçka devresi, enkübasyon
incubation
(Nükleer Bilimler) inkube
incubation
tasarlama
incubation
kuluçka devri
incubation
{i} civciv çıkarma
incubation
tıb bir hastalığm bedene girmesiyle belirtisinin meydana çıkması arasmdaki zaman boyunca mikropların gelişmesi
Englisch - Englisch
brooding
incubation
sitting on eggs so as to hatch them by the warmth of the body

  Silbentrennung

  sit·ting on eggs so as to hatch them by the warmth of the bo·dy

  Türkische aussprache

  sîtîng ôn egz sō äz tı häç dhım bay dhi wôrmth ıv dhi bädi

  Aussprache

  /ˈsətəɴɢ ˈôn ˈegz ˈsō ˈaz tə ˈhaʧ ᴛʜəm ˈbī ᴛʜē ˈwôrmᴛʜ əv ᴛʜē ˈbädē/ /ˈsɪtɪŋ ˈɔːn ˈɛɡz ˈsoʊ ˈæz tə ˈhæʧ ðəm ˈbaɪ ðiː ˈwɔːrmθ əv ðiː ˈbɑːdiː/

  Wort des Tages

  lorimer
Favoriten