to produce by pressure, as a mark, stamp, image, etc

listen to the pronunciation of to produce by pressure, as a mark, stamp, image, etc
Englisch - Türkisch

Definition von to produce by pressure, as a mark, stamp, image, etc im Englisch Türkisch wörterbuch

impress
{f} iz bırakmak
impress
{f} etkilemek

Seni etkilemek istiyordum. - I wanted to impress you.

Herkesi etkilemek istiyorum. - I want to impress everyone.

impress
{f} sıkıştırmak
impress
kafasına sokmak
impress
etkile

Manzaradan derinden etkilendim. - I was deeply impressed by the scenery.

Japon öğrencilerinin genel kültür bilgisinden etkilendim. - I was impressed by the general knowledge of Japanese students.

impress
tesir
impress
{f} basmak
impress
{f} zorlamak
impress
{f} aklına sokmak
impress
{f} (damga) basmak
impress
damga
impress
mühür
impress
zorla bahriye tayfası yapmak
impress
iz
impress
(fiil) etkilemek, baskı yapmak, iz bırakmak, basmak, damgalamak, sıkıştırmak, aklına sokmak, zorla askere almak, zorlamak, kamulaştırmak, el koymak
impress
istimlak impressment zorla alma
impress
x anlat/bas/hayran bırak
impress
{f} zorla askere almak
impress
{f} damgalamak
Englisch - Englisch
impress
to produce by pressure, as a mark, stamp, image, etc
Favoriten