to produce a vivid impression of (something)

listen to the pronunciation of to produce a vivid impression of (something)
Englisch - Türkisch

Definition von to produce a vivid impression of (something) im Englisch Türkisch wörterbuch

impress
{f} iz bırakmak
impress
{f} etkilemek

Seni etkilemek istiyordum. - I wanted to impress you.

Tom babasını etkilemek için çok çalışıyor. - Tom has been trying hard to impress his father.

impress
{f} sıkıştırmak
impress
kafasına sokmak
impress
etkile

Sergi çok etkileyiciydi. - The exhibition was very impressive.

Adayı her ziyaret edişimde, doğanın güzelliğinden etkilendim. - Whenever I visited the island, I was impressed with the beauty of nature.

impress
tesir
impress
{f} basmak
impress
{f} zorlamak
impress
{f} aklına sokmak
impress
{f} (damga) basmak
impress
damga
impress
mühür
impress
zorla bahriye tayfası yapmak
impress
iz
impress
(fiil) etkilemek, baskı yapmak, iz bırakmak, basmak, damgalamak, sıkıştırmak, aklına sokmak, zorla askere almak, zorlamak, kamulaştırmak, el koymak
impress
istimlak impressment zorla alma
impress
x anlat/bas/hayran bırak
impress
{f} zorla askere almak
impress
{f} damgalamak
Englisch - Englisch
impress

That first view of the Eiger impressed itself on my mind.

to produce a vivid impression of (something)
Favoriten