to pack or store away; especially, to pack in an orderly, compact manner

listen to the pronunciation of to pack or store away; especially, to pack in an orderly, compact manner
Englisch - Türkisch

Definition von to pack or store away; especially, to pack in an orderly, compact manner im Englisch Türkisch wörterbuch

stow
{f} yerleştirmek
stow
sakla
stow
{f} sakınmak
stow
{f} kaçak olarak binmek
stow
(fiil) neta etmek, istif etmek, istiflemek, yerleştirmek, vazgeçmek, sakınmak, kaçınmak, durdurmak, susturmak, gemide saklanmak, kaçak olarak binmek
stow
kaçak seyahat etmek için vapur veya uçak içinde saklanmak
stow
{f} durdurmak
stow
{f} susturmak
stow
stow yerleştir
stow
{f} istif etmek
stow
{f} away çok (yemek) yemek
stow
{f} kaçınmak
stow
densarmak durdurmak
stow
{f} away in/on (bir taşıtta) kaçak yolcu olarak
stow
{f} neta etmek
stow
{f} gemide saklanmak
stow
stow away saklamak
stow
{f} vazgeçmek
stow
{f} (away) in (bir şeyi) düzenli bir şekilde (bir yere) koymak
Englisch - Englisch
stow
to pack or store away; especially, to pack in an orderly, compact manner
Favoriten