to move fast with a humming noise

listen to the pronunciation of to move fast with a humming noise
Englisch - Englisch
zoom
to move fast with a humming noise

  Silbentrennung

  to move fast with a hum·ming noise

  Türkische aussprache

  tı muv fäst wîdh ı hʌmîng noyz

  Aussprache

  /tə ˈmo͞ov ˈfast wəᴛʜ ə ˈhəməɴɢ ˈnoiz/ /tə ˈmuːv ˈfæst wɪð ə ˈhʌmɪŋ ˈnɔɪz/

  Wort des Tages

  tremulous
Favoriten