to make an impression, to be impressive

listen to the pronunciation of to make an impression, to be impressive
Englisch - Türkisch

Definition von to make an impression, to be impressive im Englisch Türkisch wörterbuch

impress
{f} iz bırakmak
impress
{f} etkilemek

Tom sadece Mary'yi etkilemek için yaptı. - Tom did it just to impress Mary.

Tom babasını etkilemek için çok çalışıyor. - Tom has been trying hard to impress his father.

impress
{f} sıkıştırmak
impress
kafasına sokmak
impress
etkile

Japon öğrencilerinin genel kültür bilgisinden etkilendim. - I was impressed by the general knowledge of Japanese students.

Adayı her ziyaret edişimde, doğanın güzelliğinden etkilendim. - Whenever I visited the island, I was impressed with the beauty of nature.

impress
tesir
impress
{f} basmak
impress
{f} zorlamak
impress
{f} aklına sokmak
impress
{f} (damga) basmak
impress
damga
impress
mühür
impress
zorla bahriye tayfası yapmak
impress
iz
impress
(fiil) etkilemek, baskı yapmak, iz bırakmak, basmak, damgalamak, sıkıştırmak, aklına sokmak, zorla askere almak, zorlamak, kamulaştırmak, el koymak
impress
istimlak impressment zorla alma
impress
x anlat/bas/hayran bırak
impress
{f} zorla askere almak
impress
{f} damgalamak
Englisch - Englisch
impress

Henderson impressed in his first game as captain.

to make an impression, to be impressive
Favoriten