to make an area or a thing clean; to pick up a mess; to tidy

listen to the pronunciation of to make an area or a thing clean; to pick up a mess; to tidy
Englisch - Türkisch

Definition von to make an area or a thing clean; to pick up a mess; to tidy im Englisch Türkisch wörterbuch

clean up
temizlemek

Bu pisliği temizlemek zorunda olan kişi benim. - I'm the one who has to clean up this mess.

Ben köpek boku temizlemek istemiyorum. - I don't wanna clean up dog shit.

clean up
toparlamak

Tom bu dağınıklığı toparlamak zorunda. - Tom has to clean up this mess.

clean up
kırmak
clean up
(Dilbilim) para kazanmak
clean up
çok kâr etmek
clean up
temizlik yap

Sanırım kalmalıyım ve temizlik yapmana yardım etmeliyim. - I think I should stay and help you clean up.

Tom partiden sonra temizlik yapmamıza yardımcı olmak için kalmayı ısrar etti. - Tom insisted on staying to help us clean up after the party.

clean up
vurgun vurmak
clean up
Temizle

Ben köpek boku temizlemek istemiyorum. - I don't wanna clean up dog shit.

Ben, sizin için alışveriş yapacağım, evi temizleyeceğim, ve akşam yemeği pişireceğim. - I'll do your shopping, clean up the house, and cook your dinner for you.

clean up
yoluna koymak
clean up
derleme
clean up
bitirmek
clean up
(Fiili Deyim ) 1- temizlemek 2- elini yüzünü yıkamak
clean up
düzeltmek
clean up
kurtarmak
clean up
pırıl pırıl yapmak
clean up
kazanmak (çok para)
Englisch - Englisch
clean up

Clean up your room.

to make an area or a thing clean; to pick up a mess; to tidy
Favoriten