to hold such a meeting

listen to the pronunciation of to hold such a meeting
Englisch - Englisch
powwow
to hold such a meeting

  Silbentrennung

  to hold such a meet·ing

  Türkische aussprache

  tı hōld sʌç ı mitîng

  Aussprache

  /tə ˈhōld ˈsəʧ ə ˈmētəɴɢ/ /tə ˈhoʊld ˈsʌʧ ə ˈmiːtɪŋ/

  Wort des Tages

  avaricious
Favoriten