to fix deeply in the mind; to present forcibly to the attention, etc

listen to the pronunciation of to fix deeply in the mind; to present forcibly to the attention, etc
Englisch - Türkisch

Definition von to fix deeply in the mind; to present forcibly to the attention, etc im Englisch Türkisch wörterbuch

impress
{f} iz bırakmak
impress
{f} etkilemek

Beni etkilemekten asla vazgeçmiyorsun. - You never cease to impress me.

Tom sadece Mary'yi etkilemek için yaptı. - Tom did it just to impress Mary.

impress
{f} sıkıştırmak
impress
kafasına sokmak
impress
etkile

Adayı her ziyaret edişimde, doğanın güzelliğinden etkilendim. - Whenever I visited the island, I was impressed with the beauty of nature.

Sergi çok etkileyiciydi. - The exhibition was very impressive.

impress
tesir
impress
{f} basmak
impress
{f} zorlamak
impress
{f} aklına sokmak
impress
{f} (damga) basmak
impress
damga
impress
mühür
impress
zorla bahriye tayfası yapmak
impress
iz
impress
(fiil) etkilemek, baskı yapmak, iz bırakmak, basmak, damgalamak, sıkıştırmak, aklına sokmak, zorla askere almak, zorlamak, kamulaştırmak, el koymak
impress
istimlak impressment zorla alma
impress
x anlat/bas/hayran bırak
impress
{f} zorla askere almak
impress
{f} damgalamak
Englisch - Englisch
impress
to fix deeply in the mind; to present forcibly to the attention, etc
Favoriten