to fall back; to revert

listen to the pronunciation of to fall back; to revert
Englisch - Türkisch

Definition von to fall back; to revert im Englisch Türkisch wörterbuch

resort
{f} başvurmak

Paramı geri almak için tehditlere başvurmak zorunda kaldım. - I had to resort to threats to get my money back.

Şiddete başvurmak bazen kabul edilebilir. - It is sometimes acceptable to resort to violence.

resort
{i} dinlenme yeri
resort
{i} çare

O, son çare olarak babasından ödünç para aldı. - He borrowed some money from his father as a last resort.

Sadece ölüm kaldığında, son çare yiyecek için yalvarmaktır. - When only death remains, the last resort is to beg for food.

resort
(isim) dinlenme yeri, mesire, tatil yeri, başvurma, yardımına başvurulacak kimse, çare, uğrak, sık sık gidilen yer, ikinci adres
resort
{i} başvurma

Asla şiddete başvurmamalısınız. - You must never resort to violence.

Onun nasıl kızdığı önemli değil, o asla şiddete başvurmaz. - No matter how angry he was, he would never resort to violence.

resort
barınak
resort
yazlık
resort
sığınılacak yer
resort
-e başvurma
resort
-den yararlanma
resort
(to ile) (-e) başvurmak
resort
yoluna gitme
resort
baş vurmak
resort
{i} yardımına başvurulacak kimse
resort
{i} sık sık gidilen yer
resort
yararlanma
resort
(fiil) başvurmak, gitmek
resort
çareyi bulmak
resort
başvuru/sayfiye
resort
{i} ikinci adres
Englisch - Englisch
resort
to fall back; to revert
Favoriten