to eat greedily, and to satiety; to stuff

listen to the pronunciation of to eat greedily, and to satiety; to stuff
Englisch - Türkisch

Definition von to eat greedily, and to satiety; to stuff im Englisch Türkisch wörterbuch

cram
(Tekstil) toklamak
cram
sıkışmak
cram
sıkıca doldurmak (basınç)
cram
sınav için çok çalışmak
cram
acele ile sınava hazırlanmak
cram
ağzına kadar doldurmak
cram
{f} tıkmak
cram
(fiil) tıkmak, tıkıştırmak, tıka basa yedirmek, tıka basa doldurmak, tıkınmak; semirtmek; inekletmek, sınava hazırlamak, ineklemek
cram
{f} tıkmak, tıkıştırmak, sıkıştırmak
cram
{f} tıka basa doldurmak
cram
{f} sınav öncesi ineklemek
cram
kalabalık
cram
izdiham
cram
inekleme ile öğrenilen şeyler
cram
sınav öncesi yoğun çalışma
cram
{f} semirtmek
cram
{f} tıkınmak, tıka basa yemek
cram
{f} ineklemek
cram
ağzına kadar dolu
Englisch - Englisch
cram
to eat greedily, and to satiety; to stuff
Favoriten