to eagerly seize an opportunity

listen to the pronunciation of to eagerly seize an opportunity
to eagerly seize an opportunity

  Silbentrennung

  to ea·ger·ly seize an op·por·tu·ni·ty

  Türkische aussprache

  tı igırli siz ın äpırtunıti

  Aussprache

  /tə ˈēgərlē ˈsēz ən ˌäpərˈto͞onətē/ /tə ˈiːɡɜrliː ˈsiːz ən ˌɑːpɜrˈtuːnətiː/

  Wort des Tages

  saturnine
Favoriten