to distort or change the truth or meaning of words when repeating

listen to the pronunciation of to distort or change the truth or meaning of words when repeating
Englisch - Türkisch

Definition von to distort or change the truth or meaning of words when repeating im Englisch Türkisch wörterbuch

twist
{f} burmak
twist
{f} burkmak
twist
eğriltmek
twist
kanırtmak
twist
döndürmek
twist
bükülme
twist
çevirme
twist
{i} kıvrım

Banliyölerde caddeler kıvrımlı ve dardır. - Streets are often twisted and narrow in the suburbs.

twist
{f} bük

O gerçekten bükülmüş. - That's really twisted.

Tom Mary'nin kolunu büktü ve o hayır kurumumuza biraz para bağışlamayı kabul etti. - Tom twisted Mary's arm and she agreed to donate some money to our charity.

twist
eğilim
twist
şeklini değiştirmek
twist
{f} ters anlam vermek, çarpıtmak
twist
(isim) büklüm, dönme, burkma, bükülme, burkulma, kıvırma, bükme, çarpıtma, kıvrım, düğüm, yeni çözüm, eğilim (kötü), sarma sigara, ibrişim, ip, girdap, viraj, dönemeç, tvist (dans)
twist
{i} dönme
twist
{i} ibrişim
twist
{i} kıvırma

Kolumu kıvırmayı bırak! - Stop twisting my arm!

twist
{i} burkulma
twist
{i} tvist (dans)
twist
{f} çarpıtmak
Englisch - Englisch
twist
to distort or change the truth or meaning of words when repeating

  Silbentrennung

  to dis·tort or change the truth or mean·ing of words when repeating

  Türkische aussprache

  tı dîstôrt ır çeync dhi truth ır minîng ıv wırdz hwen ripitîng

  Aussprache

  /tə dəˈstôrt ər ˈʧānʤ ᴛʜē ˈtro͞oᴛʜ ər ˈmēnəɴɢ əv ˈwərdz ˈhwen rēˈpētəɴɢ/ /tə dɪˈstɔːrt ɜr ˈʧeɪnʤ ðiː ˈtruːθ ɜr ˈmiːnɪŋ əv ˈwɜrdz ˈhwɛn riːˈpiːtɪŋ/

  Wort des Tages

  euphuism
Favoriten