to despise, slight, scoff

listen to the pronunciation of to despise, slight, scoff
Englisch - Türkisch

Definition von to despise, slight, scoff im Englisch Türkisch wörterbuch

scorn
{f} hor görmek
scorn
{f} küçümsemek
scorn
tepeden bakma
scorn
tepeden bakmak
scorn
reddetmek
scorn
{f} küçümse

Neden bana böyle küçümseyen bir görünüm veriyorsun? - Why are you giving me such a scornful look?

Herkes Dan'ın küçümseyen tavrından bıktı. - Everybody is fed up with Dan's scornful attitude.

scorn
{i} küçümseme

Küçümseme aptalların yemeğidir. - Scorn is the food of fools.

Gerçek sanatçılar hiçbir şeyi küçümsemez; onlar kendilerini yargılamak yerine anlamak için zorlarlar. - True artists scorn nothing; they force themselves to understand instead of judging.

scorn
istihfaf
scorn
hakir şey
scorn
(isim) küçümseme, hor görme, küçümsenen şey
scorn
tahkir etmek
scorn
{i} hor görme
scorn
hor gör
scorn
{f} aşağılamak
scorn
{i} tepeden bakma, hor görme, küçük görme
scorn
tahkir
Englisch - Englisch
{v} scorn
to despise, slight, scoff
Favoriten