to deal with, handle

listen to the pronunciation of to deal with, handle
Englisch - Türkisch

Definition von to deal with, handle im Englisch Türkisch wörterbuch

take care of
ilgilenmek

Biri Tom'la ilgilenmek zorunda. - Someone has to take care of Tom.

Beni sorunla ilgilenmek için tuttular. - I've been hired to take care of the problem.

take care of
-e bakmak, -in bakımıyla meşgul olmak: She's taking care of her daughter. Kızına bakıyor
take care of
özen göstermek
take care of
muhafaza etmek
take care of
karşılamak
take care of
göz kulak olmak
take care of
bakımıyla meşgul olmak
take care of
gözetmek
take care of
göz-kulak olmak
take care of
-e dikkat etmek
take care of
bakmak

Tom Mary'ye bakmak zorundaydı. - Tom had to take care of Mary.

Benim işim bebeğe bakmaktır. - My job is to take care of the baby.

take care of
dövmek
take care of
özen göster

Cildinize özen göstermeniz önemlidir. - It's important to take care of your skin.

take care of
(bir meseleyi) halletmek
take care of
konuşma dili - -i öldürmek, -in işini bitirmek, -i temizlemek
take care of
-i karşılamak
take care of
konuşma dili - (kanuna aykırı bir şekilde) (bir işin) çaresine bakmak; (birini) ayarlamak, memnun etmek
take care of
-e bakmak, -in bakımıyla meşgul olmak
take care of
dikkat etmek

Ona dikkat etmek ister misin? - Do you want to take care of that?

Englisch - Englisch
dight
take care of

Can somebody take care of the customers while I clean this mess?.

to deal with, handle
Favoriten