to compel (someone) to serve in a military force

listen to the pronunciation of to compel (someone) to serve in a military force
Englisch - Türkisch

Definition von to compel (someone) to serve in a military force im Englisch Türkisch wörterbuch

impress
{f} iz bırakmak
impress
{f} etkilemek

Tom babasını etkilemek için çok çalışıyor. - Tom has been trying hard to impress his father.

Seni etkilemek istiyordum. - I wanted to impress you.

impress
{f} sıkıştırmak
impress
kafasına sokmak
impress
etkile

Manzaradan derinden etkilendim. - I was deeply impressed by the scenery.

Havaiili konuşmayı öğrenmek istiyorum, böylece kız arkadaşımı etkileyebilirim. - I want to learn to speak Hawaiian, so I can impress my girlfriend.

impress
tesir
impress
{f} basmak
impress
{f} zorlamak
impress
{f} aklına sokmak
impress
{f} (damga) basmak
impress
damga
impress
mühür
impress
zorla bahriye tayfası yapmak
impress
iz
impress
(fiil) etkilemek, baskı yapmak, iz bırakmak, basmak, damgalamak, sıkıştırmak, aklına sokmak, zorla askere almak, zorlamak, kamulaştırmak, el koymak
impress
istimlak impressment zorla alma
impress
x anlat/bas/hayran bırak
impress
{f} zorla askere almak
impress
{f} damgalamak
Englisch - Englisch
impress
to compel (someone) to serve in a military force
Favoriten