to come to pass

listen to the pronunciation of to come to pass
Englisch - Englisch
transpire
eventuate
Englisch - Türkisch

Definition von to come to pass im Englisch Türkisch wörterbuch

eventuate
{f} sonuçlanmak
transpire
beden veya bitki gözeneklerinden dışarı çıkmak
transpire
terle
transpire
{f} 1. ortaya çıkmak, belli olmak: It later transpired that there was no bridge at all. Hiçbir köprünün olmadığı sonradan ortaya çıktı. 2
eventuate
çıkmak
transpire
ortaya çıkmak
transpire
vuku bulmak
eventuate
{f} meydana gelmek
eventuate
{f} olmak
eventuate
{f} in ile sonuçlanmak, ile son bulmak
eventuate
neticelenmek
transpire
{f} sızdırmak
transpire
{f} sızmak
transpire
(fiil) terlemek, kokusu çıkmak, sızmak, sızdırmak
transpire
meydana çıkmak
to come to pass
Favoriten