to change the focal length of a zoom lens

listen to the pronunciation of to change the focal length of a zoom lens
Englisch - Türkisch
Englisch - Englisch
zoom
to change the focal length of a zoom lens

  Silbentrennung

  to change the fo·cal length of a zoom lens

  Türkische aussprache

  tı çeync dhi fōkıl lengkth ıv ı zum lenz

  Aussprache

  /tə ˈʧānʤ ᴛʜē ˈfōkəl ˈleɴɢkᴛʜ əv ə ˈzo͞om ˈlenz/ /tə ˈʧeɪnʤ ðiː ˈfoʊkəl ˈlɛŋkθ əv ə ˈzuːm ˈlɛnz/

  Wort des Tages

  arborescent
Favoriten