komşu

listen to the pronunciation of komşu
Türkisch - Englisch
neighbor

He is one of my neighbors. - O, benim komşularımdan biri.

He is one of my neighbors. - O, komşularımdan biri.

adjacent

France is adjacent to Spain. - Fransa, İspanya ile komşudur.

My home town is adjacent to the ocean. - Memleketim okyanusa komşu.

{i} neighbour

My neighbour's name is Deng Daping. - Komşumun adı Deng Daping'tir.

They set fire to their neighbour's house in revenge. - Onlar intikam için komşularının evini ateşe verdi.

contiguous
neighboring

The army made inroads into the neighboring country. - Ordu komşu ülkeye baskınlar yaptı.

The fire spread and licked the neighboring house. - Yangın yayıldı ve komşu evi yaladı.

flanking
Jones

The Joneses go to the store. - Komşular mağazaya gidiyor.

next door

The neighbours have been banging about next door all morning. - Yan komşular sabahtan beri gürültü yapıyor.

Tom married the girl next door. - Tom kapı komşusu kızla evlendi.

neighbouring [Brit.]
neighboring, adjacent
neighbour, neighbor; neighbouring, adjacent; next-door
vicinal
the Joneses

The Joneses go to the store. - Komşular mağazaya gidiyor.

neighbour [Brit.]
next to
batch
conterminous
coterminous
neighbouring

The border between the two neighbouring countries remains closed. - İki komşu ülke arasındaki sınır kapalı kalır.

The two neighbouring countries differ from each other in all respects. - İki komşu ülke her açıdan birbirinden farklıdır.

nextdoor
vicinsl
komşu olmak
neighbor

I only want to be a good neighbor. - Sadece iyi bir komşu olmak istiyorum.

I just want to be a good neighbor. - Sadece iyi bir komşu olmak istiyorum.

komşu ülke
contiguous country
komşu ülke
neighbouring country
komşu komşunun külüne muhtaçtır
(Atasözü) Even in the smallest of matters one neighbor can help another
komşu arazi sahibi
abutter
komşu açı
adjacent angle
komşu açılar
geom . adjacent angles
komşu açılar
adjacent angles
komşu gibi
neighborly

I'm just trying to be neighborly. - Sadece komşu gibi olmaya çalışıyorum.

Tom tried to be neighborly. - Tom komşu gibi olmaya çalıştı.

komşu gibi
neighbourly [Brit.]
komşu kapısına çevirmek
to act as if (a far-off place) were nearby
komşu komşunun külüne/tütününe muhtaçtır
(Atasözü) Even in the smallest of matters one neighbor can help another
komşu olmak
to become neighbors
komşu olmak
neighbour [Brit.]
konu komşu
neighbourhood
konu komşu
the neighbours
konu komşu
the neighbours, kith and kin
konu komşu
kith and kin
konu komşu
the neighbors, the whole neighborhood
komşular
neighborhood

Bill boasts of owning the biggest car in the neighborhood. - Bill kendi büyük arabasıyla komşularına karşı övünür.

komşular
neighbours

What will the neighbours think? - Komşular ne düşünecek?

We went to see our neighbours. - Komşularımızı görmeye gittik.

birbirine komşu
adjacent
alt komşu
neighbor downstairs
komşu kızı
girl next door
komşu ülke
neighboring country
bitişik komşu
next door neighbor
ev alma, komşu al
(Atasözü) Neighbors are of first importance
kapı bir komşu
next-door neighbor
kapı komşu
next-door neighbor
kapı komşu
next door

Tom married the girl next door. - Tom kapı komşusu kızla evlendi.

Tom is our next door neighbor. - Tom bizim kapı komşumuz.

komşular
neighbours [Brit.]
komşular
neighbourhood [Brit.]
komşular
neighbors

When I was little, I wanted to have a pet brown bear to scare my neighbors. - Ben çocukken, komşuları korkutmak için bir evcil kahverengi ayım olsun istedim.

He is one of my neighbors. - O, komşularımdan biri.

komşular
{i} neighbourhood
üst komşu
upstairs neighbor
üst komşu
upstairs neighbour
komşu
Favoriten