the unpleasant emotion of anxiety or apprehension in an uncertain situation

listen to the pronunciation of the unpleasant emotion of anxiety or apprehension in an uncertain situation
Englisch - Türkisch

Definition von the unpleasant emotion of anxiety or apprehension in an uncertain situation im Englisch Türkisch wörterbuch

suspense
{i} endişe
suspense
şüpheli beklenti
suspense
tereddüt
suspense
askıda kalma
suspense
{i} erteleme

Erteleme beni öldürüyor. - The suspense is killing me.

suspense
{i} belirsizlik

Belirsizlik bizi öldürüyor. - The suspense is killing us.

Oyun belirsizlikle doluydu. - The game was full of suspense.

suspense
{i} merakla bekleme
suspense
(isim) endişe, merakta kalma, merakla bekleme, tereddüd, kararsızlık, muallak, belirsizlik, erteleme, askıya alma
suspense
{i} muallak
suspense
i., sin. süspans, geciktirim
suspense
suspense account muallak hesap
suspense
inkıta
suspense
muallakiyet
suspense
{i} askıya alma
suspense
{i} kararsızlık
suspense
ümitle korku karışık bir his
suspense
{i} tereddüd
Englisch - Englisch
suspense
the unpleasant emotion of anxiety or apprehension in an uncertain situation

  Silbentrennung

  the un·pleas·ant e·mo·tion of anx·i·e·ty or ap·pre·hen·sion in an un·cer·tain si·tu·a·tion

  Türkische aussprache

  dhi ınplezınt îmōşın ıv ängzayıti ır äprîhenşın în ın ınsırtın sîçueyşın

  Aussprache

  /ᴛʜē ənˈplezənt əˈmōsʜən əv aɴɢˈzīətē ər ˌaprəˈhensʜən ən ən ənˈsərtən ˌsəʧo͞oˈāsʜən/ /ðiː ənˈplɛzənt ɪˈmoʊʃən əv æŋˈzaɪətiː ɜr ˌæprɪˈhɛnʃən ɪn ən ənˈsɜrtən ˌsɪʧuːˈeɪʃən/

  Wort des Tages

  verbalist
Favoriten