the time during which the sun's light is completely blocked by the moon

listen to the pronunciation of the time during which the sun's light is completely blocked by the moon
Englisch - Englisch
totality
the time during which the sun's light is completely blocked by the moon

  Silbentrennung

  the time dur·ing which the sun's light I·s com·plete·ly blocked by the moon

  Türkische aussprache

  dhi taym dyûrîng hwîç dhi sʌnz layt îz kımplitli bläkt bay dhi mun

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈtīm ˈdyo͝orəɴɢ ˈhwəʧ ᴛʜē ˈsənz ˈlīt əz kəmˈplētlē ˈbläkt ˈbī ᴛʜē ˈmo͞on/ /ðiː ˈtaɪm ˈdjʊrɪŋ ˈhwɪʧ ðiː ˈsʌnz ˈlaɪt ɪz kəmˈpliːtliː ˈblɑːkt ˈbaɪ ðiː ˈmuːn/
Favoriten