the quantity of a chemical administered to an organism

listen to the pronunciation of the quantity of a chemical administered to an organism
Englisch - Türkisch

Definition von the quantity of a chemical administered to an organism im Englisch Türkisch wörterbuch

dosage
dozaj

İlaç işe yaramıyorsa belki dozajı yükseltmeliyiz. - If the medicine isn't working, maybe we should up the dosage.

Onlar Tom'un dozajını arttırdılar. - They've increased Tom's dosage.

dosage
(Askeri) DOZAJ: Bir insan veya hayvanın maruz kaldığı radyasyonun, maruz kalma süresi ile çarpılmış toplam yoğunluğu. Bak. "radiation dosage" ve "vapor dosage"
dosage
{i} doz ayarlama
dosage
kuvvet veya lezzet vermek için şaraba şeker
dosage
{i} azıcık şey
dosage
yaşa göre miktar tayini
dosage
(Tıp) n.Bir içimlik ilaç tertibi, dozaj, ilacın belirli miktara göre verilmesi
dosage
ilâcın belirli miktarda verilmesi
dosage
b katılması
dosage
düzem
dosage
alkol v
dosage
{i} bir parça
dosage
{i} doz

Bir erişkin için maksimum dozu nedir? - What is the maximum dosage for an adult?

İlaç işe yaramıyorsa belki dozajı yükseltmeliyiz. - If the medicine isn't working, maybe we should up the dosage.

Englisch - Englisch
dosage
the quantity of a chemical administered to an organism

  Silbentrennung

  the quan·ti·ty of a che·mi·cal administered to an or·ga·ni·sm

  Türkische aussprache

  dhi kwäntıti ıv ı kemıkıl ıdmînıstırd tı ın ôrgınîzım

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈkwäntətē əv ə ˈkeməkəl ədˈmənəstərd tə ən ˈôrgəˌnəzəm/ /ðiː ˈkwɑːntətiː əv ə ˈkɛməkəl ədˈmɪnəstɜrd tə ən ˈɔːrɡəˌnɪzəm/

  Wort des Tages

  oology
Favoriten