dosage

listen to the pronunciation of dosage
Englisch - Türkisch
dozaj

Onlar Tom'un dozajını arttırdılar. - They've increased Tom's dosage.

İlaç işe yaramıyorsa belki dozajı yükseltmeliyiz. - If the medicine isn't working, maybe we should up the dosage.

düzem
(Askeri) DOZAJ: Bir insan veya hayvanın maruz kaldığı radyasyonun, maruz kalma süresi ile çarpılmış toplam yoğunluğu. Bak. "radiation dosage" ve "vapor dosage"
{i} doz ayarlama
kuvvet veya lezzet vermek için şaraba şeker
{i} azıcık şey
yaşa göre miktar tayini
(Tıp) n.Bir içimlik ilaç tertibi, dozaj, ilacın belirli miktara göre verilmesi
ilâcın belirli miktarda verilmesi
b katılması
alkol v
{i} bir parça
{i} doz

Bir erişkin için maksimum dozu nedir? - What is the maximum dosage for an adult?

İlaç işe yaramıyorsa belki dozajı yükseltmeliyiz. - If the medicine isn't working, maybe we should up the dosage.

bir kerede verilen ilaç
administer dosage
düzemek
dosages
dozajlar
command decision dosage
(Askeri) SAVAŞ DOZU: Bir nükleer infilakın tesiri altında bulunan bir bölgede faaliyette bulunan personel için, o bölge komutanı tarafından tespit edilen azami radyasyon dozajı. Ayrıca bakınız: "dosage"
maximum permissible dosage
(Askeri) KABUL EDİLEBİLİR AZAMİ DOZAJ: Acil olmayan şartlar altında çalışan personel için tehlikesiz azami miktar olarak tespit edilen haftalık radyasyon miktarı. Ayrıca bakınız: "radiation dose (dosage) "
optimum dosage
optimum dozaj
radiation dosage
(Askeri,Tıp,Teknik) radyasyon dozajı
surprise dosage attack
(Kimya) aşırı dozda saldırı
total dosage attack
(Askeri) TOPLAM DOZAJ TAARRUZU: Uzatılmış bir zaman süresinde gerekli dozajı biriktirmek, geliştirmek için kullanılan bir kimyasal taarruz/atış görevi. Normal olarak, mevcut korunma önlemlerine sahip olmayan kıtalara, askerlere karşı kullanılır. Ayrıca bak "surprise dosage attack"
vapor dosage
(Askeri) GAZ BUHARI DOZAJI: Bir litre hacimde miligram ile ifade edilen gaz yoğunluğunun, dakika cinsinden buharlaşma müddeti ile çarpılmasından elde edilen değer
vapour dosage
(Askeri) gaz buharı dozajı
Englisch - Englisch
The administration of a medication etc, in a measured amount; dosing
The measured amount so administered or added; the dose
The addition of a small measured amount of a substance to something e.g. sugar to wine
The amount of a toxicant, drug, or other chemical administered to, or taken by, an organism and expressed as some function of the organism and of time (mg/kg body weight/day)
The quantity of a chemical administered to an organism
a scheme or system of grading doses of medicine according to age, etc
The integral of concentration with respect to time If the concentration is constant over a given time interval then the dosage is the product of concentration and time
the amount of a substance (e g , a drug) that is given at one time
The prescribed amount of medicine or other therapeutic agent administered to treat a given illness
The liqueur (sugar dissolved in reserve wine) added to the sparkling wine just before final corking The dosage finishes the sparkling wine and determines its level of sweetness
The amount of medication that one may take or use e g Prozac 10 mg 1 time/day, Tylenol 500 mg 3 times/day
(doh-saj)
After disgorgement a syrup id added to Sparkling wine made from sugar and wine, and sometimes brandy or citric acid, called the dosage or liqueur d'expedition, to create the style of Champagne the house desires The dosage determines whether the Champagne will be sweeter or dry
Dosage is a cumulative exposure It is the concentration of a chemical warfare agent to which an individual is exposed over a specific period of time [229]
the final addition of sugar in Champagne process
the quantity of an active agent (substance or radiation) taken in or absorbed at any one time
The administration of a drug etc, in a measured amount; dosing
This is the amount of a remedy to be taken at one time Unless otherwise noted, liquid dosages are given in units of drops, while tablets and capsules are considered one unit each
In bottle-fermented sparkling wines, a small amount of wines (usually sweet) that is added back to the bottle once the yeast sediment that collects in the neck of the bottle is removed
The administration of medicine in doses; specif
In bottle-fermented sparkling wines, a small amount of wine (usually sweet) that is added back to the bottle once the yeast sediment that collects in the neck of the bottle is removed
{i} portion, prescribed amount (as in medicine)
The amount of substance administered (or received) per body weight
is the determination and regulation of the size, frequency and number of doses
The process of adding some ingredient, as to wine, to give flavor, character, or strength
A dosage is the amount of a medicine or drug that someone takes or should take. He was put on a high dosage of vitamin C. the amount of a medicine or drug that you should take at one time, especially regularly high/low dosage dosage of
constrict dosage
limit the quantity of a dose, reduce dosage
dosages
plural of dosage
dosage
Favoriten