the quality of lacking any predictable order or plan

listen to the pronunciation of the quality of lacking any predictable order or plan
Englisch - Türkisch

Definition von the quality of lacking any predictable order or plan im Englisch Türkisch wörterbuch

noise
gürültü

Öğretmen kızgın, bu nedenle lütfen sınıfta gürültü yapmayın! - The teacher is angry, so please do not make noise in the classroom!

O gürültüye katlanamam. - I can't stand that noise.

noise
ses

O, gürültünün ne hakkında olduğunu sormak için üst kattan seslendi. - She called down from upstairs to ask what the noise was about.

Onlar arkalarında bir ses duydular. - They heard a noise behind them.

noise
{f} ses çıkarmak
noise
{f} gürültü etmek
noise
sessiz

Çocuklara sessiz kalmalarını emrettim, ama onlar gürültü yapmaya devam ettiler. - I ordered the children to stay quiet, but they kept on making noise.

Benim için sürpriz oldu, kapı sessizce açıldı. - Much to my surprise, the door opened noiselessly.

noise
gürültüsüz
noise
kısa devre
haphazardness
tesadüf
noise
patırtı
noise
{f} about/around/abroad etrafa yaymak, ilan etmek
noise
(Askeri) PARAZİT: Bir almaçta, karışımından ayrı olarak, alıcı tarafından arzu edilmeyen karışıklık. Parazit, sesli muhabere cihazlarında sesle kendini belli eder; radar cinsinden cihazlarda gözle görünür. Gözle görünene (snow) da denir
noise
(isim) gürültü, ses, patırtı, velvele, parazit
noise
{i} ses, gürültü, patırtı, şamata
noise
(Tıp) Ses, seda, ses veren isimden kulağa gelen titreşim
randomness
(Sosyoloji, Toplumbilim) başıboşluk
randomness
(Sosyoloji, Toplumbilim) rastlantısallık
Englisch - Englisch
stochasticity
randomness
noise
haphazardness
the quality of lacking any predictable order or plan

  Silbentrennung

  the qua·li·ty of lack·ing a·ny pre·dict·a·ble or·der or plan

  Türkische aussprache

  dhi kwälıti ıv läkîng eni pridîktıbıl ôrdır ır plän

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈkwälətē əv ˈlakəɴɢ ˈenē prēˈdəktəbəl ˈôrdər ər ˈplan/ /ðiː ˈkwɑːlətiː əv ˈlækɪŋ ˈɛniː priːˈdɪktəbəl ˈɔːrdɜr ɜr ˈplæn/

  Wort des Tages

  sempiternal
Favoriten