the quality of lacking any predictable order or plan

listen to the pronunciation of the quality of lacking any predictable order or plan
İngilizce - Türkçe

the quality of lacking any predictable order or plan teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

noise
gürültü

Gürültüden dolayı uyuyamıyoruz. - We can't sleep because of the noise.

Öğretmen kızgın, bu nedenle lütfen sınıfta gürültü yapmayın! - The teacher is angry, so please do not make noise in the classroom!

noise
ses

Gürültü ve ses arasındaki farkı kim çevirebilir? - Who can translate the difference between noise and sound?

O, gürültünün ne hakkında olduğunu sormak için üst kattan seslendi. - She called down from upstairs to ask what the noise was about.

noise
{f} ses çıkarmak
noise
{f} gürültü etmek
noise
sessiz

Çocuklara sessiz kalmalarını emrettim, ama onlar gürültü yapmaya devam ettiler. - I ordered the children to stay quiet, but they kept on making noise.

Benim için sürpriz oldu, kapı sessizce açıldı. - Much to my surprise, the door opened noiselessly.

noise
gürültüsüz
noise
kısa devre
haphazardness
tesadüf
noise
patırtı
noise
{f} about/around/abroad etrafa yaymak, ilan etmek
noise
(Askeri) PARAZİT: Bir almaçta, karışımından ayrı olarak, alıcı tarafından arzu edilmeyen karışıklık. Parazit, sesli muhabere cihazlarında sesle kendini belli eder; radar cinsinden cihazlarda gözle görünür. Gözle görünene (snow) da denir
noise
(isim) gürültü, ses, patırtı, velvele, parazit
noise
{i} ses, gürültü, patırtı, şamata
noise
(Tıp) Ses, seda, ses veren isimden kulağa gelen titreşim
randomness
(Sosyoloji, Toplumbilim) başıboşluk
randomness
(Sosyoloji, Toplumbilim) rastlantısallık
İngilizce - İngilizce
stochasticity
randomness
noise
haphazardness
the quality of lacking any predictable order or plan

  Heceleme

  the qua·li·ty of lack·ing a·ny pre·dict·a·ble or·der or plan

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi kwälıti ıv läkîng eni pridîktıbıl ôrdır ır plän

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈkwälətē əv ˈlakəɴɢ ˈenē prēˈdəktəbəl ˈôrdər ər ˈplan/ /ðiː ˈkwɑːlətiː əv ˈlækɪŋ ˈɛniː priːˈdɪktəbəl ˈɔːrdɜr ɜr ˈplæn/

  Günün kelimesi

  toothsome