the number of significant digits to which a value may be measured reliably

listen to the pronunciation of the number of significant digits to which a value may be measured reliably
Englisch - Türkisch

Definition von the number of significant digits to which a value may be measured reliably im Englisch Türkisch wörterbuch

precision
kesinlik

Kesinlik matematikte önemlidir. - Precision is important in math.

Ölçümde kesinlik önemlidir. - Precision in measurement is important.

precision
(Mühendislik) hassasiyet

Kusursuz hassasiyet, ölçümde gereklidir. - Flawless precision is required in the measurements.

Bu haritacı haritalarda hassasiyeti ile ünlüdür. - This cartographer is famous for the precision in his maps.

precision
belginlik
precision
duyarlı
precision
(Ticaret) açıklık
precision
tamlık
precision
duyarlık
precision
doğruluk
precision
{i} hassasiyet [müh.]
precision
vuzuh
precision
{i} dakiklik
precision
{s} hassas: a precision instrument hassas
precision
precision bombing tam isabetli bombardıman
precision
dakik
precision
kesinlik (tekrarlı analizlerde birbirine yakın sonuçlar elde edebilme derecesidir)
precision
hassas

Bu haritacı haritalarda hassasiyeti ile ünlüdür. - This cartographer is famous for the precision in his maps.

Kusursuz hassasiyet, ölçümde gereklidir. - Flawless precision is required in the measurements.

Englisch - Englisch
precision
the number of significant digits to which a value may be measured reliably

  Silbentrennung

  the num·ber of sig·ni·fi·cant digits to which a val·ue May be meas·ured reliably

  Türkische aussprache

  dhi nʌmbır ıv sıgnîfîkınt dîcıts tı hwîç ı välyu mey bi mejırd rilayıbli

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈnəmbər əv səgˈnəfəkənt ˈdəʤəts tə ˈhwəʧ ə ˈvalyo͞o ˈmā bē ˈmeᴢʜərd rēˈlīəblē/ /ðiː ˈnʌmbɜr əv səɡˈnɪfɪkənt ˈdɪʤəts tə ˈhwɪʧ ə ˈvæljuː ˈmeɪ biː ˈmɛʒɜrd riːˈlaɪəbliː/
Favoriten