the loss record of an insured, class of coverage, or of an insurance company

listen to the pronunciation of the loss record of an insured, class of coverage, or of an insurance company
Englisch - Türkisch

Definition von the loss record of an insured, class of coverage, or of an insurance company im Englisch Türkisch wörterbuch

experience
{i} başa gelen olay
experience
{f} tecrübe etmek
experience
(Tıp) eksperiyans
experience
marifetli
experience
bizzat yaşamak
experience
yaşantılamak
experience
görüp geçirmek
experience
(Nükleer Bilimler) deneyim

Benim kendi deneyimlerinden, hastalık çoğunlukla uykusuzluktan kaynaklanıyor. - From my own experience, illness often comes from sleeplessness.

O genç ama deneyimli. - He is young, but experienced.

experience
{f} karşılaşmak
experience
{i} yaşam

Yaşamımın en değerli deneyimlerinden biriydi. - It was one of the most rewarding experiences of my life.

Bu tecrübe onun yaşamında çok önemli sayılır. - This experience counts for much in his life.

experience
başa gelen şey
experience
(isim) deneyim, pratik, tecrübe, başa gelen olay, hayat, yaşam, olay, din değiştirme [amer.]
experience
{i} olay

Tom benzer bir olay yaşadı. - Tom had a similar experience.

Bu olay beni değiştirdi. - This experience has changed me.

experience
deney

Benim deneyimlerime göre, Fransızca dil bilgisini öğrenmek bir yıl alır. - According to my experience, it takes one year to master French grammar.

Eğer yurt dışında ilk yaşama deneyiminse, Kanada gidilecek iyi bir yerdir. - Canada is a good place to go if it's your first experience living abroad.

experience
{f} uğramak
experience
serüven
experience
{i} deneyim, tecrübe
experience
görüp geçi
Englisch - Englisch
experience
the loss record of an insured, class of coverage, or of an insurance company
Favoriten