the act of impressing

listen to the pronunciation of the act of impressing
Englisch - Türkisch

Definition von the act of impressing im Englisch Türkisch wörterbuch

impress
{f} iz bırakmak
impress
{f} etkilemek

Tom sadece Mary'yi etkilemek için yaptı. - Tom did it just to impress Mary.

Tom babasını etkilemek için çok çalışıyor. - Tom has been trying hard to impress his father.

impress
{f} sıkıştırmak
impress
etkile

Havaiili konuşmayı öğrenmek istiyorum, böylece kız arkadaşımı etkileyebilirim. - I want to learn to speak Hawaiian, so I can impress my girlfriend.

Adayı her ziyaret edişimde, doğanın güzelliğinden etkilendim. - Whenever I visited the island, I was impressed with the beauty of nature.

impress
kafasına sokmak
impress
tesir
impress
{f} basmak
impress
{f} aklına sokmak
impress
{f} zorlamak
the act of
eyleminin
impress
iz
impress
{f} (damga) basmak
impress
damga
impress
{f} damgalamak
impress
zorla bahriye tayfası yapmak
impress
x anlat/bas/hayran bırak
impress
(fiil) etkilemek, baskı yapmak, iz bırakmak, basmak, damgalamak, sıkıştırmak, aklına sokmak, zorla askere almak, zorlamak, kamulaştırmak, el koymak
impress
istimlak impressment zorla alma
impress
mühür
impress
{f} zorla askere almak
Englisch - Englisch
impress
the act of impressing

  Silbentrennung

  the act of im·pres·sing

  Türkische aussprache

  dhi äkt ıv împresîng

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈakt əv əmˈpresəɴɢ/ /ðiː ˈækt əv ɪmˈprɛsɪŋ/

  Wort des Tages

  tachyphagia
Favoriten